VĐV đấu kiếm Vũ Thành An-Xô xát môn đấu kiếm: Vũ Thành An nhận án phạt, Văn Quyết gửi tiếp đơn tố cáo