VCK U23 châu Á-Việt Nam có thể gặp đối thủ nào tại VCK U23 Châu Á 2020?