VCK U23 châu Á-Siêu phẩm sút xa bị xà ngang khước từ, U23 Việt Nam gục ngã đầy đau đớn trước Saudi Arabia