vbiz-Đại sứ Hoàn Mỹ: Hương Giang lên tiếng về chiến thắng của Trân Đài, 'lơ đẹp' kết quả bị rò rỉ