vbiz-Khởi tố và bắt tạm giam bà Phương Hằng, Công Vinh nói gì?