vật liệu xây dựng-Thép xây dựng đồng loạt tăng giá trước kỳ nghỉ Tết