Vật dễ nổ trong ô tô dưới thời tiết nắng nóng-Hiểm hoạ khôn lường khi để những vật dụng cá nhân trong xe ô tô dưới nắng nóng mà ít ai biết