vàng 9999-Giá vàng thế giới thấp hơn giá vàng SJC 2,5 triệu đồng/lượng