Văn Toàn-HAGL phủ nhận tin bộ ba 'Phượng - Trường - Toàn' được CLB Thái liên hệ