văn quyết-Văn Quyết: ‘Có thế nào tôi cũng tận hiến cho ĐT Việt Nam’