Vân Quang Long qua đời-Phạm Thanh Thảo, Kim Tiểu Long hội ngộ cùng nhau tại nhà Vân Quang Long ở Mỹ, xúc động khi nhớ đến cố ca sĩ