Văn miếu Quốc tử giám-Dàn hoa hậu, người mẫu trình diễn 1.000 bộ áo dài ở Văn Miếu