Văn Mai Hương-Trấn Thành: 'Mỗi lần nhìn thấy Văn Mai Hương là tôi nhớ vợ tôi ghê'