Văn Lâm-Văn Lâm sẽ bị cấm thi đấu dài hạn nếu thua kiện Muangthong