Văn Lâm-Báo Thái Lan bất ngờ gạt Tiến Linh, Văn Lâm khỏi đội hình tiêu biểu AFF Cup 2022