vân hugo-Huyền Lizzie - Phanh Lee thả dáng kỷ niệm 7 năm tình bạn: 'Mẹ 1 con' quyết không chịu thua gái sắp lên xe hoa điều này!