Văn Hậu-Quang Hải, Hùng Dũng, Văn Hậu góp mặt trong Top 5 Quả bóng Vàng Việt Nam 2019