Văn Hậu-Ngoài Duy Mạnh, Ngọc Hải, AFC còn chú ý tới một nhân vật khác của hàng thủ Việt Nam