Văn Hậu-Văn Hậu không dám đeo khẩu trang chống dịch ở Hà Lan vì sợ bị kỳ thị