Vải thiều Việt Nam-Vải thiều Việt Nam giá 600.000 đồng/kg tại Australia