vạch kênh hóa dòng xe-Đi xe vào vạch xương cá bị xử phạt như thế nào?

  • Đi xe vào vạch xương cá bị xử phạt như thế nào?

    Đi xe vào vạch xương cá bị xử phạt như thế nào?

    Loại vạch kẻ đường xương cá màu trắng gạch chéo hoặc chữ "V" xuất hiện rất nhiều trên đường, nhất là các đoạn đường giao nhau. Khi lái xe, nếu không hiểu ý nghĩa của loại vạch này và đi vào có thể bị CSGT xử phạt.