vaccine covid-19 Hà Nội-Hà Nội tiêm vaccine Covid-19 cho 5,1 triệu dân: Ai sẽ được ưu tiên tiêm trước?