vaccine covid-Mỹ và EU nới lỏng hạn chế, Ấn Độ chìm sâu hơn trong dịch Covid-19