vắc xin covid-19-Thêm 8 triệu liều vắc xin Sinopharm được phân bổ cho 25 tỉnh thành