và Pokklaw Anan-V.League đột nhiên tăng sức hút, khiến 3 cầu thủ Thái Lan muốn đến Việt Nam