Va chạm trên đường đua-Va chạm trên đường đua, tay lái đấm đối thủ ngã lăn