va chạm giao thông-Mẹ nguy kịch, con tử vong khi húc phải cột bê tông giữa đường