va chạm giao thông-Bị xe khách tông trúng khi đang... nấu ăn trong nhà