V-League 2019-HAGL và bầu Đức: Đá như thế có thấy xấu hổ không?