V-League 2018-Bầu Quyết khẳng định dừng chơi bóng đá