V-League-Lee Nguyễn lên tiếng, phủ nhận từng đàm phán với CLB TP.HCM