ủy viên bộ chính trị Trung Quốc-Lộ diện người tình tặng long bào cho cựu Bí thư Trùng Khánh