Ủy ban Chứng khoán nhà nước-Loạt doanh nghiệp, nhà đầu tư chứng khoán bị phạt gần 600 triệu đồng