Ủy ban chứng khoán-Dấu hiệu bất ổn, UBCK phát lệnh siết các công ty chứng khoán