Uống thuốc diệt cỏ-Cặp vợ chồng tự tử bằng thuốc diệt cỏ