Uống rượu bia-Uống rượu bia sau bao lâu cơ thể mới hết nồng độ cồn?