Uống nước-Vì sao không nên uống nước khi bị nấc cụt?