ung thư gan-28 tuổi đã ung thư gan: Thủ phạm rất phổ biến, có người biết mắc nhưng chủ quan không để ý