Ung thư-Bác sĩ nhắc nhở: Nếu bàn chân có 'tín hiệu' này thì 80% ung thư gan đã xuất hiện, cần nhanh chóng kiểm tra