Ứng phó dịch Covid-19 tại Đà Nẵng-Nhân viên VTV8 mắc Covid-19 ở Đà Nẵng có lịch trình dày đặc, tiếp xúc nhiều người đến từ Hà Nội