ứng dụng TikTok-Ấn Độ yêu cầu Apple và Google xóa TikTok

  • Ấn Độ yêu cầu Apple và Google xóa TikTok

    Ấn Độ yêu cầu Apple và Google xóa TikTok

    Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu Apple gỡ bỏ ứng dụng video TikTok khỏi App Store ở nước này, vì họ tin rằng ứng dụng không có biện pháp bảo vệ hiệu quả người dùng trẻ tuổi xem các nội dung không phù hợp.