ứng dụng TikTok-TikTok chi 1,1 triệu USD dàn xếp việc bị cáo buộc thu thập trái phép dữ liệu trẻ em


  • Ấn Độ yêu cầu Apple và Google xóa TikTok

    Ấn Độ yêu cầu Apple và Google xóa TikTok

    17/04/2019 14:04

    Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu Apple gỡ bỏ ứng dụng video TikTok khỏi App Store ở nước này, vì họ tin rằng ứng dụng không có biện pháp bảo vệ hiệu quả người dùng trẻ tuổi xem các nội dung không phù hợp.