Ứng dụng iPhone-Lần đầu tiên Apple nêu lý do từ chối gần 1 triệu ứng dụng