ứng dụng hẹn hò-Phần mềm hẹn hò TigerDate: 'Công nghệ khiến con người lại gần nhau hơn'