ùn tắc kéo dài-Xe khách đâm trực diện xe tải, 2 người bị thương, quốc lộ ùn tắc kéo dài