ùn tắc kéo dài-Kẹt xe, ùn tắc khắp nơi ở Đà Lạt dịp cuối tuần