Ukraine chỉ trích NATO-Ukraine chỉ trích NATO 'hầu như không làm gì' để hỗ trợ cuộc chiến với Nga