UFC-Hạ gục đối thủ bằng đòn ‘gối bay’ tuyệt đỉnh, võ sĩ Brazil ghi tên vào lịch sử UFC