UAE-UAE, Bahrain ký chấm dứt đối đầu Israel tại Nhà Trắng