UAE-Nhập tịch 2 tiền đạo Nam Mỹ, UAE quyết rửa hận trước ĐT Việt Nam