UAE-HLV UAE nói học trò không phạm lỗi với Tiến Linh, cho rằng không có VAR nên mới thua