U60-U60 giết chết người tình vì bị đuổi khỏi nhà cùng 10 triệu đồng sau 7 năm làm việc