U23 Việt Nam lập kỳ tích-U23 Việt Nam và cuộc chiến với cạm bẫy vinh quang