U22 Trung Quốc-U22 Thái Lan thua bại tướng của U22 Việt Nam