U19 Việt Nam-Thua sát nút Hàn Quốc, U19 Việt Nam lỡ cơ hội nâng cúp trên đất Thái