U18 Việt Nam-'Không thể ngờ có ngày bóng đá Việt Nam thua đau Campuchia'