u18 Malaysia-Không phải Việt Nam, Malaysia mới là nền bóng đá trẻ số một khu vực