U18 Đông Nam Á-Không phải Việt Nam, Malaysia mới là nền bóng đá trẻ số một khu vực