U Minh Thượng-Dựng chuyện bị bắt cóc tống tiền để trốn nợ 5 tỉ đồng