tỷ Phú-Tỷ phú hiếm hoi tăng mạnh tài sản bất chấp dịch bệnh